Våra tjänster

Privatrådgivning

Vår privatrådgivning riktar sig mot dig som privatperson där vi erbjuder en helhetslösning för din finansiella planering.

Vi arbetar för att förstå våra kunder så bra som möjligt. Genom ett möte med en av våra rådgivare vill vi skapa oss en tydlig uppfattning om dina mål och förväntningar på oss som rådgivare. På så vis kan vi sätta upp en plan för hur vi ska gå till väga för att nå de mål du som kund eftersträvar med rådgivningen. Därefter kommer du att få löpande uppdateringar om förvaltningen för att du enkelt ska kunna följa utvecklingen av ditt kapital.

Vad vi kan hjälpa dig med

I vår roll som din privatrådgivare hjälper vi dig bland annat med:

 • Allmän finansiell planering
 • Placering av sparkapital
 • Löpande sparande
 • Skattefrågor
 • Helhetslösning för ditt långsiktiga sparande


Företagsrådgivning

Vår företagsrådgivning riktar sig mot dig som äger och driver ett aktiebolag. Vår ambition är att du som ägare ska få ut maximalt ekonomiskt värde från ditt företag.

Idag krävs omfattande kunskap för att kunna tillvarata de möjligheter du som företagare har. Mot denna bakgrund har vi en avdelning som endast riktar sig mot dig som bolagsägare. Ibland krävs det avancerade lösningar för att nå dina mål, men ofta är det de enkla lösningarna som ger mest mervärde. Oavsett vad fokuserar vi på resultatet.

Vår rådgivning syftar till att du som företagare över tiden ska få ut maximalt ekonomiskt värde från ditt företag – efter skatt. Det inbegriper rätt förvaltare för högsta möjliga avkastning, rätt skattestruktur och rätt bolagsstruktur för lägsta möjliga skatt – allt för att ge dig största maximala handlingsfrihet.

Vad vi kan hjälpa dig med

I vår roll som din rådgivare hjälper vi dig bland annat med hur du:

 • Avsättning privatsparande
 • Får bättre flexibilitet än sparande i tjänstepensionsavsättningar
 • Säkerställer marknadsmässig lön
 • Använder bolagets vinster till långsiktigt sparande
 • Bygger rätt bolagsstruktur
 • Använder vilande bolag
 • Säkerställer rätt utdelningsstrategi
 • Planerar inför kommande exit – generationsskifte

 

Kontakta oss